چرا من خاکستری نمی شوم-مخصوصاً الان

چرا من خاکستری نمی شوم-مخصوصاً الان
برای رعایت پروتکل‌های فاصله‌گذاری اجتماعی، ایالت‌ها مشاغل «غیرضروری» - از جمله آرایشگاه‌ها - را تعطیل کرده‌اند و بسیاری از زنان را مجبور کرده‌اند دوباره با رنگ موی طبیعی خود آشنا شوند. نه پتی مارکس