چرا کاهش وزن ادل باید فقط شغل او باشد؟

چرا کاهش وزن ادل باید فقط شغل او باشد؟
کاهش وزن به طور کلی در جامعه ما به عنوان 'خوب' رمزگذاری شده است، اما برای بسیاری از افرادی که رژیم دارند - که 97٪ از آنها در نهایت از دست دادن خود را پس می گیرند - می تواند به طرز فکری کمک کند که لاغری را بیش از هر چیز دیگری امتیاز می دهد.

یک مطالعه جدید تغییرات آب و هوایی را به خطرات بارداری مرتبط می‌کند و تأثیر نامتناسب آن بر زنان سیاه‌پوست را برجسته می‌کند.

یک مطالعه جدید تغییرات آب و هوایی را به خطرات بارداری مرتبط می‌کند و تأثیر نامتناسب آن بر زنان سیاه‌پوست را برجسته می‌کند.
اثرات تغییرات آب و هوایی، مانند قرار گرفتن در معرض دمای بالا و آلودگی هوا، منجر به پیامدهای منفی بارداری می‌شود و زنان سیاه‌پوست به میزان نامتناسبی رنج می‌برند.